The Orange Door

ภาษาไทย

ข้อมูลใน ภาษา

The Orange Door ให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนสำหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนครอบครัวที่จำเป็นต้องได้การสนับสนุนเรื่องสวัสดิภาพและพัฒนาการของบุตร

บางครั้งที่บางอย่างที่บ้านหรือในความสัมพันธ์ของคุณไม่โอเค และคุณจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุน The Orange Door อยู่ที่นี่เพื่อรับฟังคุณและช่วยเหลือคุณ ให้ได้รับการสนับสนุนที่คุณต้องการอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

หากคุณตกอยู่ในอันตรายอย่างฉับพลัน โทรทริปเปิ้ลซีโร่ (000)

The Orange Door สามารถช่วยได้ หาก
 • คุณจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร หรือคุณกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและพัฒนาการของบุตรหรือเยาวชน
 • คนใกล้ชิดกับคุณทำให้คุณรู้สึกกลัวหรือไม่ปลอดภัย เช่นคู่ครองของคุณ อดีตคู่ครองของคุณ สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแล
 • คุณเป็นเด็กหรือเยาวชนที่รู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่
 • คุณมีความเสี่ยงต่อการใช้พฤติกรรมก้าวร้าวหรือควบคุม หรือคุณจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านี้ที่บ้านหรือในความสัมพันธ์
 • คุณกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนที่คุณรู้จัก
 • คุณเคยประสบกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมาแล้ว รวมถึงพฤติกรรมควบคุม เช่น มีคนคอยเฝ้าดูว่าคุณไปไหน คุณไปเยี่ยมใคร หรือคุณใช้เงินอย่างไร

The Orange Door สามารถช่วยได้โดย
 • รับฟังคุณและสอบถามถึงสิ่งที่คุณกังวล
 • ทำงานกับคุณเพื่อระบุความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่คุณจำเป็นต้องได้รับ
 • สนับสนุนคุณเรื่องสวัสดิภาพและพัฒนาการของเด็กและเยาวชน
 • ช่วยคุณวางแผนด้านความปลอดภัยเพื่อให้คุณกับบุตรของคุณปลอดภัย
 • เชื่อมโยงคุณไปยังบริการต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเหลือได้ เช่น การให้คำปรึกษา ที่พักอาศัย การสนับสนุนสำหรับความรุนแรงในครอบครัว บริการด้านสุขภาพจิต สารเสพติดและแอลกอฮอล์ กลุ่มสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตร บริการต่าง ๆ สำหรับเด็ก ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
 • สนับสนุนคุณให้เข้าถึงทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ทำงานกับคุณเพื่อช่วยคุณเปลี่ยนแปลง หากคุณกำลังใช้พฤติกรรมก้าวร้าวหรือควบคุมที่บ้านหรือในความสัมพันธ์

ฉันจะสามารถเข้าถึงThe Orange Door ได้อย่างไร?
The Orange Door เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น. (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค้นหาจากตำแหน่งหรือรหัสไปรษณีย์ เพื่อค้นหาบริการในพื้นที่

The Orange Door สามารถทำงานกับคุณได้ หากคุณใช้อุปกรณ์การสื่อสาร หรือต้องการล่าม รวมถึงภาษามือของออสเตรเลีย

ฉันต้องการล่าม
แจ้งผู้ให้บริการทราบว่าคุณต้องการล่าม แจ้งผู้ให้บริการทราบ
 • เบอร์โทรศัพท์ของคุณ
 • ภาษาของคุณ 
 • เมื่อไหร่ที่ปลอดภัยที่จะโทร 

จากนั้นล่ามจะโทรกลับไปหาคุณ 

บริการ The Orange Door ออกแบบมาเพื่อฉันหรือเปล่า?
The Orange Door ยินดีต้อนรับผู้คนทุกเพศทุกวัย ทุกรสนิยมทางเพศ ทุกวัฒนธรรม และทุกความสามารถ เราเคารพทุกความสมัครใจทางวัฒนธรรมและศาสนา แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าคุณต้องการทำงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่า The Orange Door ทำงานด้วยการบริการแบบพหุวัฒนธรรม การบริการสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ และการบริการเพื่อผู้พิการเพื่อให้ตรงกับความจำเป็นอันหลากหลายของปัจเจกบุคคลและครอบครัว เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับทางเลือกและการเชื่อมต่อคุณกับบริการที่คุณต้องการ

หากคุณเป็นผู้ย้ายถิ่นหรือผู้อพยพหรือไม่มีฐานะเป็นผู้อาศัยถาวร เราก็ยังสามารถช่วยเหลือคุณได้ ไม่ต้องกลัวในการค้นหาความช่วยเหลือเพราะสถานะการย้ายถิ่นของคุณ นี่เป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ The Orange Door ทราบทางโทรศัพท์หรือแจ้งเป็นการส่วนตัวหากคุณต้องการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานะของคุณ

ฉันควรจะไปที่ไหนหาก The Orange Door ไม่เปิด?  
ติดต่อบริการต่อไปนี้นอกเวลาทำการดังนี้
 • บริการส่งต่อความช่วยเหลือ Men’s Referral Service โทร 1300 766 491 (8:00 น. -21:00 น. จันทร์ถึงศุกร์ และ 9:00 น. -18:00 น. เสาร์และอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) (บริการปรึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงของสมาชิกชายในครอบครัวทางโทรศัพท์ บริการให้ข้อมูลและส่งต่อ)
 • Safe Steps เป็นบริการสนับสนุนสำหรับเหยื่อจากความรุนแรงในครอบครัว โทร        1800 015 188 (24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์) คุณสามารถอีเมลถึง Safe Steps หรือใช้  บริการพูดคุยสดออนไลน์ทางเว็บ 
 • สายช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม Victims of Crime (สำหรับเหยื่อทุกรายและเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวเพศชายที่เป็นผู้ใหญ่) โทร 1800 819 817 หรือส่งข้อความไปที่      0427 767 891 (8:00 น. -11:00 น. ทุกวัน)
 • สายวิกฤตกรณีการถูกทำร้ายทางเพศ The Sexual Assault Crisis Line สำหรับเหยื่อจากการถูกทำร้ายทางเพศโทร 1800 806 292 (24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์)

หากคุณหรือผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายเฉพาะหน้า โทรทริปเปิ้ลซีโร่ (000) สำหรับความช่วยเหลือฉุกเฉิน 

ความคิดเห็นตอบกลับและความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถให้ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณกับ The Orange Door ได้ที่ แบบฟอร์มความคิดเห็นออนไลน์ ที่ orangedoor.vic.gov.au/feedbackหรือโทร       1800 312 820 และขอพูดกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับคุณ หัวหน้างานหรือผู้จัดการ

เรารักษาความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจัง เพื่อหาว่าเราจะนำข้อมูลของคุณไปใช้อย่างไร โปรดอ้างอิง นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา