The Orange Door

Tiếng Việt

Thông tin bằng Tiếng Việt

The Orange Door cung cấp sự giúp đỡ và hỗ trợ khi bị bạo hành trong gia đình, cũng như các gia đình cần hỗ trợ về an sinh và sự phát triển của trẻ em.

Đôi khi có việc trong gia đình hoặc có gì không ổn trong mối quan hệ và quý vị cần sự giúp đỡ và hỗ trợ. The Orange Door sẽ hiện diện để lắng nghe quý vị và giúp quý vị nhận được sự hỗ trợ quý vị cần một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Nếu quý vị hiện gặp nguy hiểm, hãy gọi Triple Zero (000).

The Orange Door có thể giúp ích nếu:
 • Quý vị cần giúp đỡ trong việc nuôi dạy con cái, hoặc quý vị lo lắng về an sinh hoặc phát triển của một đứa bé hoặc một thiếu niên.
 • Nếu có ai đang cận kề với quý vị và khiến quý vị cảm thấy sợ hãi hoặc không an toàn, chẳng hạn như người bạn đời, bạn đời cũ, thành viên gia đình hoặc người chăm sóc của quý vị.
 • Quý vị là một đứa bé hoặc thiếu niên, không cảm thấy an toàn hoặc không cảm thấy được chăm sóc.
 • Quý vị có nguy cơ đang có hành vi lạm dụng hoặc kiểm soát hoặc quý vị cần trợ giúp về những hành vi này ở nhà hoặc trong một mối quan hệ.
 • Quý vị đang lo lắng về sự an toàn của một người mà quý vị biết.
 • Quý vị đã từng bị bạo hành gia đình, bao gồm việc kiểm soát hành vi như ai đó giám sát quý vị đi đâu, thăm ai hoặc cách quý vị tiêu tiền.

The Orange Door có thể giúp đỡ bằng cách:
 • Lắng nghe quý vị và nghe những lo lắng của quý vị là gì.
 • Làm việc với quý vị để xác định sự trợ giúp và hỗ trợ quý vị cần.
 • Hỗ trợ quý vị với an sinh và sự phát triển của trẻ em và thiếu niên.
 • Giúp quý vị lập một kế hoạch an toàn để giữ cho quý vị và con quý vị được an toàn.
 • Kết nối quý vị với các dịch vụ có thể trợ giúp, chẳng hạn như tư vấn, chỗ ở, hỗ trợ về bạo hành gia đình, sức khỏe tâm thần và dịch vụ ma túy và rượu, các nhóm hỗ trợ nuôi dạy con cái, dịch vụ cho trẻ em, trợ giúp tài chính hoặc hỗ trợ pháp lý.
 • Hỗ trợ quý vị tiếp cận nguồn tài trợ cho các chi phí sinh hoạt cơ bản và các chi phí khác.
 • Làm việc với quý vị để giúp quý vị thay đổi nếu quý vị đang có hành vi lạm dụng hoặc kiểm soát ở nhà hoặc trong một mối quan hệ.

Làm thế nào tôi có thể tiếp cận The Orange Door?
The Orange Door mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (đóng cửa vào các ngày lễ).

Tìm kiếm theo vị trí hoặc mã bưu điện để tìm dịch vụ địa phương.

The Orange Door có thể làm việc với quý vị nếu quý vị sử dụng thiết bị hỗ trợ giao tiếp hoặc yêu cầu thông dịch viên, bao gồm cả Auslan.

Tôi cần thông dịch viên
Hãy cho dịch vụ biết nếu quý vị cần thông dịch viên. Hãy cho dịch vụ biết:
 • số điện thoại của quý vị
 • ngôn ngữ của quý vị 
 • khi nào an toàn để gọi. 

 Sau đó thông dịch viên sẽ gọi lại cho quý vị. 

The Orange Door có phải là một dịch vụ được thiết kế cho tôi không?
The Orange Door chào đón mọi người ở mọi lứa tuổi, giới tính, tính dục, văn hóa và khả năng. Tất cả các sở thích văn hóa và tôn giáo được tôn trọng. Hãy cho nhân viên biết nếu quý vị thích làm việc với nam hay nữ. The Orange Door làm việc với các dịch vụ đa văn hóa, các dịch vụ cho LGBTI và các dịch vụ dành cho người khuyết tật để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của các cá nhân và gia đình. Nhân viên sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về các lựa chọn và kết nối quý vị với các dịch vụ quý vị cần.

Nếu quý vị là di dân hoặc người tị nạn hoặc không có thường trú, chúng tôi vẫn có thể giúp quý vị. Đừng ngại tìm kiếm sự hỗ trợ vì tình trạng di trú của quý vị. Đây là dịch vụ miễn phí. Hãy cho nhân viên của The Orange Door biết nếu quý vị muốn thảo luận hoàn cảnh của mình qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp.

Tôi nên đi đâu khi The Orange Door không mở cửa?  
Liên hệ với các dịch vụ sau ngoài những giờ này:
 • Men’s Referral Service (Dịch vụ Giới thiệu cho Nam giới)                             theo số 1300 766 491 (8 giờ sáng - 9 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu và 9 giờ sáng - 6 giờ chiều thứ Bảy và Chủ Nhật và các Ngày Lễ) (Dịch vụ tư vấn, thông tin và giới thiệu qua điện thoại về bạo hành gia đình dành cho nam giới)
 • Safe Steps là dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo hành gia đình 1800 015 188 (24 giờ, 7 ngày trong tuần). Quý vị cũng có thể gửi email cho Safe Steps hoặc sử dụng dịch vụ hỗ trợ qua trò chuyện trực tiếp của họ
 • Victims of Crime helpline (Đường dây Trợ giúp Nạn nhân Tội phạm) (dành cho tất cả nạn nhân tội phạm và nạn nhân là nam giới trưởng thành bị bạo hành gia đình) 1800 819 817 hoặc nhắn tin 0427 767 891 (8 giờ sáng - 11 giờ tối, hàng ngày)
 • The Sexual Assault Crisis Line (Đường dây Trợ giúp Khủng hoảng do Tấn công Tình dục) dành cho các nạn nhân bị tấn công tình dục 1800 806 292 (24 giờ, 7 ngày một tuần)

Nếu quý vị hoặc ai đó đang gặp nguy hiểm tức thì, hãy gọi Triple Zero (Ba Số Không - 000) để được hỗ trợ khẩn cấp.
  
Ý kiến phản hồi và quyền riêng tư
Quý vị có thể cung cấp ý kiến phản hồi về trải nghiệm của mình với The Orange Door sử dụng mẫu đơn góp ý kiến trực tuyến tại orangedoor.vic.gov.au/feedback hoặc gọi 1800 312 820 và yêu cầu nói chuyện với nhân viên của quý vị, một giám sát hoặc người quản lý.

Chúng tôi rất tôn trọng sự riêng tư. Để hiểu cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của quý vị, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của chúng tôi.